quinta-feira, 27 de maio de 2010

O segundo dos socráticos menores: Aristipo


Sidney Silveira
Após aludir ao primeiro dos socráticos menores — Antístenes, fundador da escola cínica —, o meu nobre amigo Nougué nos remete ao seu extremo oposto: o hedonista Aristipo de Cirene.